Aktivitetsudvalget

På Tirsdalen laver aktivitetsudvalget arrangementer som f.eks. udflugter, underholdning og fester.

Medlemmerne af Aktivitetsudvalget er følgende:

  • Formand: Anne Lise Jensen: telefon: 86 43 35 00/24 49 66 37
  • Agner Mortensen
  • Finn  Byrgesen
  • Lissy Larsen
  • Klara Tolborg
  • Gerda Skipper
  • Eva Munk