Visiterede tilbud

I trænings- og aktivitetscentret giver vi tilbud til borgere, der har brug for aktivitetstilbud, som er tilrettelagt efter behov.

Den enkelte borger bliver visiteret efter egne behov og ønsker.

Aktivitetstilbuddene er tidsafgrænsede til ca. tre måneder.

Der er mulighed for at deltage i aktiviteter i trænings- og aktivitetscenter Tirsdalen efter visitation. Kontakt personalet på telefon: 8915 2734. De vil være behjælpelige med at finde et tilbud, der passer til dig.

Tilbud til borgere med demenssygdomme

I trænings- og aktivitet SYD har vi et bredt og mangeartet tilbud til borgere med demens. Tilbuddene tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker.
Vi har forskellige tilbud med træning. Disse tilbud foregår både indendørs og udendørs. Vi har forskellige tilbud, som med en kombination af fastholdelse af hverdagsliv og socialt samvær danner ramme for en god stund for borgeren.

Tilbuddene er placeret på eller med udgangspunkt i forskellige trænings- og aktivitetscentre.

Du er velkommen til at kontakte medarbejderne i trænings- og aktivitetscentret på Tirsdalen for at høre nærmere.

Du kan også kontakte demenskoordinator Mette Bennedsgaard på tlf. 8915 2876.