Bruger-/pårørenderåd

Du kan få indflydelse på hverdagen på Plejecenter Tirsdalen som medlem af bruger-/pårørenderådet.

Formålet med bruger-/pårørenderådet er, at vores beboere får indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne, faciliteter og aktiviteter på Plejecenter Tirsdalen.

Rådet består af beboere, pårørende, centerlederen og andre repræsentanter for personalet.

Rådets opgaver er:

Der afholdes ca. fire møder om året. Der sendes referater ud til alle vores beboere efter hvert møde.

Hvis der er noget, du gerne vil have, at rådet skal tage op, skal du kontakte centerlederen.

Valg til rådet

Medlemmerne i rådet vælges for to år ad gangen. Der afholdes valg efter behov, dog minimum hvert andet år.

Centerlederen sender en invitation til valgmødet med information om, hvem der stiller op til valget. Alle pårørende til beboere på Plejecenter Tirsdalen må stille op til valget. Hvis du gerne vil stille op til valget, skal du kontakte centerlederen.

Beboere og pårørende der deltager i valgmødet, er stemmeberettigede. Hver beboer har én stemme, og hver pårørende har én stemme. De kandidater der får flest stemmer, er valgt til pårørenderådet. Hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, bliver de resterende kandidater valgt som suppleanter.

Repræsentanter for personalet udpeges af centerlederen.