Boligerne på Plejecenter Tirsdalen

På Plejecenter Tirsdalen er der plejeboliger, ældreboliger, demensboliger og to aflastningspladser.

Boenheder  
Egen: Demensboliger
Bøgen: Plejeboliger og ældreboliger
Lærken: Plejeboliger
Birken: Plejeboliger

Boligerne administreres af boligforeningen Lejerbo.

Ønsker du at se en af boligerne, så kontakt centerleder Susanne Tvede på tlf. 8915 2701 eller centersygeplejerske Pia Leth på tlf. 8915 2790 for at lave en aftale.

Ønsker du en bolig, skal du kontakte kommunens visitationsenhed.

Boenhederne består af lyse, rummelige 2-rumsboliger, hvoraf nogle har udsigt ud til vores hyggelige gårdhave.

Hver bolig har en køkkenafdeling og et stort badeværelse.

I tilknytning til Plejecenter Tirsdalen ligger 12 ældreboliger med mulighed for kald - alle med udsigt ud over Tirsdalen.

Boligerne er 2-rumsboliger med køkken og bad. Der er desuden terrasse eller altan.

Boenheden Egen er indrettet som en skærmet enhed for beboere, som lider af demens.

I demensboligerne er der tilknyttet medarbejdere, som hjælper beboerne med at klare dagligdagen.

Boenhederne består af lyse, rummelige 2-rumsboliger, hvoraf nogle har udsigt ud over Tirsdalen.

Aflastningsboligerne er beregnet til borgere, der i en periode har et særligt pleje- og omsorgsbehov, som ikke kan løses i eget hjem.

Behov for en aflastningsplads kan for eksempel opstå i forbindelse med udskrivning fra sygehus, ved sygdom eller for at aflaste pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Borgeren bor kun i boligen i en begrænset periode og har samtidig en permanent bolig andetsteds i kommunen. Opholdets længde aftales ved indflytning og kan være op til tre måneder med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde. Borgeren betaler ikke husleje, men skal selv betale for kost og eventuel vask under opholdet.

Alle former for aflastning er placeret på eller tæt på et plejecenter, så der altid er personale i nærheden.

Læs mere om aflastningsboligerne her.