Aflastning

På Plejecenter Tirsdalen har vi to aflastningspladser. Aflastningsboligerne er i boenheden "Bøgen".

Aflastningsboligerne er beregnet til borgere, der i en periode har et særligt pleje- og omsorgsbehov, som ikke kan løses i eget hjem.

Behov for en aflastningsplads kan for eksempel opstå i forbindelse med udskrivning fra sygehus, ved sygdom eller for at aflaste pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Borgeren bor kun i boligen i en begrænset periode og har samtidig en permanent bolig andetsteds i kommunen. Opholdets længde aftales ved indflytning og kan være op til tre måneder med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde. Borgeren betaler ikke husleje, men skal selv betale for kost og eventuel vask under opholdet.

Alle former for aflastning er placeret på eller tæt på et plejecenter, så der altid er personale i nærheden.

Aflastningsboligerne er et-rumsboliger med eget badeværelse. I boligerne er der plejeseng, sengebord, almindelig stol og bord samt fjernsyn. Er man på aflastningsophold, kan man benytte boenhedens opholdsstue. Der påregnes en mindre egenbetaling.

Vil du vide mere, så kontakt Visitationen eller centerleder Susanne Tvede:

Centerleder
Susanne Tvede
Tlf.: 8915 2701
E-mail: susanne.tvede@randers.dk

Visitationen
Regimentvej 10, Indgang 16F
8930 Randers NØ
Tlf.: 8915 2550 (mandag-torsdag: 08:00-15:00 og fredag: 08:00-13:00)
E-mail: visitation@randers.dk (e-mail må ikke indeholde personfølsomme oplysninger)