Dag- og døgntilbud på Tirsdalen

På Tirsdalen har vi Kastanjen som er et dag tilbud til demente samt 2 aflastningspladser.

Dagtilbud til demente

Kastanjen er et aktivitetshus til hjemmeboende borgere med demens, som ønsker samvær og aktiviteter i hverdagen med andre mennesker.

Døgntilbud

På Plejecenter Tirsdalen er der tilknyttet 2 aflastningspladser. Disse boliger er i bo enheden "Bøgen".

Boligen er en ét-rumsbolig med eget badeværelse. Til boligen forefindes plejeseng, sengebord, almindelig stol og bord samt fjernsyn. Er man på aflastningsophold kan bo enhedens opholdsstue benyttes. Der påregnes mindre egenbetaling.

Vil du vide mere kontaktVisitationen eller centerleder Susanne Tvede.

Aflastning Kastanjen