Tilsyn

Der føres tilsyn med områdecentrene i Randers Kommune. Her finder du en oversigt over, hvem Tirsdalen får tilsyn af.

Tirsdalen får tilsyn af:

  • Embedslægeinstitutionen
  • Det kommunale tilsyn, anmeldt og uanmeldt tilsyn
  • Kontroltilsyn fra fødevarestyrelsen
  • Tilsyn fra Arbejdstilsynet (se rapport under punktet café)
  • Revisionskontrol

Der udarbejdes to tilsynsrapporter om året fra embedslægen og fra det kommunale tilsyn.