Velkommen til Tirsdalen

Tirsdalen ligger i Kristrup og huser ældreboliger, plejeboliger, demensboliger, to aflastningspladser og dagtilbud til demente m.m.

På Områdecenter Tirsdalens har vi fokus på rehabilitering, livskvalitet og størst mulig indflydelse på egen tilværelse. Der er en bred vifte af faglige kompetencer til stede til at opfylde Randers Kommunes kvalitetstandarder inden for pleje og omsorg.

Faciliteter

På Områdecenter Tirsdalen har vi følgende faciliteter: