Velkommen til Tirsdalen

Områdecenter Tirsdalen er beliggende i Kristrup. I huset er der ældreboliger, plejeboliger, demensboliger, 2 aflastningspladser Kastanjen som er et dagtilbud til demente, aktivitetscenter og café.

På Områdecenter Tirsdalens har vi fokus på rehabilitering, livskvalitet og størst mulig indflydelse på egen tilværelse. Der er en bred vifte af faglige kompetencer til stede til at opfylde Randers Kommunes kvalitetstandarder inden for pleje og omsorg.