Forplejning

Der er mulighed for at tilkøbe en kostpakke. Der er i særlige tilfælde mulighed for at tilberede maden i egen bolig.

På Tirsdalen har vi kostnøglepersoner, som er blevet undervist i kost og ernæring, sådan at plejecentret har et kvalificeret personale til at kunne varetage den opgave, der ligger, hvis en borger har en dårlig ernæringstilstand. Her vil personalet kunne gå ind og være behjælpeligt med råd og vejledning, hvis borgeren ønsker dette - bl.a. er der mulighed for at kunne få udarbejdet en ernæringsplan til den enkelte borgers behov.