Om boligerne

På Områdecenter Tirsdalen er der plejeboliger, ældreboliger, demensboliger samt 2 aflastningspladser.

Egen

    Demensboliger

Bøgen

    Plejeboliger og ældreboliger

Lærken

    Plejeboliger

Birken

    Plejeboliger

Boligerne administreres af boligforeningen Lejerbo.

Ønsker du at se en af vores boligerne kontakt centerleder Susanne Tvede tlf.nr.  8915 2701 eller centersygeplejerske Pia Leth tlf.nr. 8915 2790 for nærmere aftale.

Ønsker du en bolig, skal du kontakte kommunens visitationsenhed.