Nødkald

I plejeboligerne kræves der en særskilt visitering og bevilling til nødkald.