Kørsel til træning

Hvis du ikke har mulighed for selv at transportere dig til træning, kan du blive visiteret til transport.

Der laves altid en individuel vurdering, som afgør, om du kan bevilges kørsel.

Der er en egenbetaling på 15 kr. hver vej. Er du pensionist, trækkes pengene via din pension en gang om måneden. Hvis ikke, skal pengene betales pr. girokort.

Er du visiteret til vores taxaordning, skal du være klar 45 minutter før din mødetid på centret, medmindre andet er aftalt.

Ved sygdom eller andet fravær skal du ringe afbud til det center, du er tilknyttet - helst dagen før eller senest på dagen en time før afhentning.

Ved udeblivelse uden afbud trækkes du for en kørsel a 15 kr.

Kontakt træningscentret på Plejecenter Tirsdalen på tlf. 8915 2733.