Sådan kommer du i gang

Hvis du har været indlagt eller til undersøgelse på et hospital og det vurderes, at du har brug for genoptræning, vil der blive lavet en genoptræningsplan.

Genoptræningsplanen sendes fra hospital til kommunens koordinationsteam for genoptræning.

Koordinationsteamet kontakter dig indenfor tre hverdage og orienterer dig om kommunens genoptræningstilbud.

Koordinationsteamet formidler din genoptræningsplan videre til det ønskede genoptræningssted.

En terapeut kontakter derefter dig med henblik på opstart af genoptræning. Genoptræningen skal være opstartet inden 14 dage, medmindre andet fremgår af genoptræningsplanen.

Du skal være opmærksom på, at du evt. vil modtage indkaldelse til genoptræning via digital post.