Boligerne på Plejecenter Tirsdalen

Læs om boligerne på Plejecenter Tirsdalen, herunder mulighederne for TV, internet og telefon m.m.

Plejecenter Tirsdalen har 30 almindelige plejeboliger, 10 demensvenlige plejeboliger, 12 ældreboliger med mulighed for kald og en aflastningsbolig.

De almindelige plejeboliger er lyse, rummelige torumsboliger, hvoraf nogle har udsigt ud til vores hyggelige gårdhave. Hver bolig har en køkkenafdeling og et stort badeværelse. Plejeboligerne er fordelt på boenhederne Bøgen, Lærken og Birken.

De demensvenlige plejeboliger er lyse, rummelige torumsboliger, hvoraf nogle har udsigt ud over Tirsdalen. Hver bolig har en køkkenafdeling og et stort badeværelse. Boligerne ligger i den skærmede boenhed Egen.

Ældreboligerne har alle udsigt ud over Tirsdalen. Boligerne er torumsboliger med køkken, et badeværelse og en terrasse eller altan. Ældreboligerne er tilknyttet boenheden Bøgen.

Aflastningsboligen er en etrumsbolig med eget badeværelse, plejeseng, sengebord, en stol, et bord og fjernsyn. Aflastningsboligen er tilknyttet boenheden Bøgen.

Der er installeret nødkald i alle boliger.

Ønsker du at se en af boligerne, så kontakt centerleder Susanne Tvede på tlf. 8915 2701 eller centersygeplejerske Pia Leth på tlf. 8915 2790 for at lave en aftale.

Du kan få kabel-TV via YouSee.

Du skal selv kontakte YouSee for at lave en aftale om TV.

Der er telefonstik i alle boliger, så du kan have fastnettelefon.

Hvis du har en fastnettelefon og ønsker at beholde dit nuværende telefonnummer, skal du kontakte dit teleselskab og bede dem om at flytte dit nummer til din nye adresse på Plejecenter Tirsdalen.

Hvis du har en mobiltelefon, skal du bare tage den med, når du flytter. Du bør give dit teleselskab besked om din nye adresse, men skal ikke gøre yderligere.

Hvis du vil have internet i din bolig, skal du selv kontakte en internetudbyder.

Du må ryge i din bolig, når der ikke er personale til stede.

Du skal sørge for udluftning, inden personalet kommer for at hjælpe dig. Du kan evt. få installeret ekstra udluftning.

Din dør til boligen skal være lukket, når du ryger, så røgen bliver i din bolig af hensyn til både personalet og dine naboer.

Ryger dine gæster i din bolig, forventer vi, at de tømmer askebægre og lufter ud.

Du må ikke ryge på fællesarealer.

Du skal selv sørge for en indbos- og ansvarsforsikring.

Der er tegnet en bygnings-/brandforsikring for hele plejecentret.

Der må ikke bo husdyr i din bolig.