For pårørende til beboere på Plejecenter Tirsdalen

Læs om vores forventninger til pårørende, kontakt mellem pårørende og personale, og hvordan du kan følge med i vores aktiviteter.

Forventninger til pårørende

Inden indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren med:

Under indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren på plads i boligen, herunder:

  • sætter møbler på plads
  • hænger billeder, gardiner og lamper op
  • lægger personlige ejendele på plads
  • hjælper med at indrette boligen.

Efter indflytning

Vi forventer, at du hjælper med praktiske opgaver, f.eks.:

  • at administrere beboerens økonomi
  • at stryge, rense og reparere beboerens tøj
  • at hænge jule- og påskepynt op og tage det ned igen
  • at ledsage beboeren til arrangementer
  • at ledsage beboeren til undersøgelser, tandlæge og læge
  • at vaske op efter dig selv ved besøg.

Kontakt til personalet

Vi holder en forventningssamtale to til fire uger efter, at beboeren er flyttet ind, hvor vi aftaler, hvordan vi kommunikerer bedst med hinanden.

Beboeren har to kontaktpersoner. Du og beboeren bliver præsenteret for kontaktpersonerne, når beboeren flytter ind.

Følg med i aktiviteterne på centret

Centerlederen sender nyhedsbreve til dig, hvis du er skrevet på vores mailliste. Du bliver tilbudt at blive skrevet på maillisten, når beboeren flytter ind.