Valg til bruger-/pårørenderåd

Vi forsøger nu at få valgt et bruger/pårørenderåd igen. Vi har ikke de seneste par år formået at få valgt sådan et.

Bruger-/pårørenderådet er et dialogforum mellem beboere, pårørende og personale. Formålet er at repræsentere beboerne, så de sikres indflydelse på tilrettelæggelsen af hverdagen på Plejecenter Tirsdalen.

Bruger-/pårørenderådet består af:

  • Centerlederen (med ansvar for sekretærfunktionen for rådet)
  • 1 til 2 beboere (hvis muligt)
  • 2 til 4 pårørende (familie eller nærtstående)
  • 1 til 2 repræsentanter for personalet

Begrebet pårørende skal forstås bredt; en ikke-beslægtet nærtstående, som en beboer ønsker at pege på som sin repræsentant, vil kunne vælges ind som pårørende i pårørenderådet. Det kan f.eks. være en besøgsven eller en frivillig, der har sin gang på centret.

Der er valgmøde på Plejecenter Tirsdalen søndag den 19. juni 2022 kl. 14.30.

Der vil være kaffe med tilbehør til mødet.

Hvis du gerne vil tilmelde dig, så send en mail til susanne.tvede@randers.dk eller anette.bostrup@randers.dk senest den 15. juni 2022.